Гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг сунгах

 

Элчин сайдын Яамны тойрогт байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн гадаад паспортын хүчинтэй хугацаагаа сунгуулах тохиолдолд паспортын хүчинтэй хугацаа дуусахаас  1-2 сарын өмнө сунгуулах хүсэлтээ Элчин сайдын Яам-нд тавих бөгөөд дараахь материалыг бүрдүүлж шуудангаар илгээх, эсхүл өөрийн биеэр авчирна:

1.    Бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөсөн “Паспортын хугацаа сунгалтын мэдүүлэг”
Паспортын хугацаа сунгалтын мэдүүлгийн маягт  ( татаж авах )
Паспортын хугацаа сунгалтын мэдүүлгийн маягтыг бөглөх заавар ( татаж авах )
2.    Паспорт
3.    Паспортын хүчинтэй хугацааг 1-5 жилээр сунгана.

  1. Үйлчилгээний хураамж 1 жилийн 18 юань
    5.    Дээрх материал бүрэн ирүүлсэн тохиолдолд паспортын хүчинтэй хугацааг ажлын хоёр хоногт багтаан сунгана.Тайлбар: 2002 оны 11 дүгээр сараас өмнө олгогдсон буюу хуучин гадаад паспортыг сунгахгүй тул ийм паспорттай иргэд шинээр паспорт авах шаардлагатай.