Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Монгол Улсын аялал жуулчлалын талаарх мэдээллийн нэгдсэн цахим хуудас /http://www.mongolia.travel/ нээн ажиллуулж эхэлжээ

2019-04-09

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Монгол Улсын аялал жуулчлалын талаарх мэдээллийн нэгдсэн цахим хуудас /http://www.mongolia.travel/ нээн ажиллуулж эхэлжээ. Энэхүү цахим хуудасны QR код: