Дансны мэдээлэл

2017-01-04

Хүлээн авагчийн нэр:                                 The Embassy of Mongolia

Хүлээн авагчийн банкны нэр:                  Bank of China, Head Office

Хүлээн авагчийн дансны дугаар:            778350020264 юань

 

Банкны свифт код:                                    BKCHCNBJ